Klauzula informacyjna

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Eveline’s Therapy- Ewelina Mroczek adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Osiedle na Lotnisku 1, U 26, 31-802 Kraków, NIP:8722329848, REGON: 383189905, e-mail: info@evelinestherapy.com, numer telefonu: 796 181 290, zwany dalej Administratorem;

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1.2.1. wykonania umowy, której będzie Pan/Pani stroną, polegającej na świadczeniu usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia,

1.2.2. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Państwa w trakcie kontaktu z Administratorem sprawy,

1.2.3. marketingowym, polegającym na promocji działalności gospodarczej Administratora;

1.3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być zatrudnieni przez Administratora pracownicy, biuro rachunkowo-podatkowe, a także podmioty świadczące usługi hostingowe strony internetowej Administratora i zajmujące się jej bezpieczeństwem;

1.4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. h w zw. z art. 9 ust. 3 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.5. ma Pani/Pan prawo do:

1.5.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

1.5.2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

1.5.3. przenoszenia danych,

1.5.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

1.6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

1.7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

1.8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas 1 roku od dnia wykonania ostatniej usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz leczenia.

1.9. Przetwarzane dane mogą zawierać informacje dodatkowe takie jak stan zdrowia pacjenta, historia choroby.